Jenis-Jenis Pesawat Sederhana dan Penjelasannya Lengkap bersama Contoh dan Jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari

Alat yang bisa mempermudah kita bekerja ialah pesawat, pesawat bukan bermakna kapal terbang tapi alat kerja. Pesawat sederhana dibedakan 2 type yakni pesawat sederhana serta pesawat rumit.

1. Pesawat sederhana ialah alat yang dipakai pekerja dengan simpel

2. Pesawat rumit ialah kombinasi dari alat-alat simpel
Jenis-Jenis Pesawat Sederhana dan Penjelasannya Lengkap bersama Contoh dan Jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari

Kombinasi dari alat simpel itu dibedakan 4 jenis yakni:


 • 1. Tuas/pengungkit 
 • 2. Bidang miring 
 • 3. Roda berporos 
 • 4. Katrol 


1. Tuas/ Pengungkit 

Tuas/Pengungkit ialah pesawat untuk mengungkit benda berat ataupun mudah. Tuas pun mempunyai titik-titik tipe saat kita tengah mengungkit benda yakni beban, titik tumpu, kuasa.

Pengungkit di bedakan 3 tipe yakni: 

1. Pengungkit Tipe Pertama 
Titik tumpu (TT) terdapat diantara titik beban (TB) serta titik kuasa (TK), contoh


 • 1. Pemoto kuku 
 • 2. Jungkat-Jungkit 
 • 3. Tang 
 • 4. Gunting 


2. Pengungkit Tipe Ke-2 

Titik beban(TB) terdapat diantara titik tumpu (TT) serta titik kuasa(TK), contoh


 • 1. Pemecah biji 
 • 2. Pembuka kaleng 
 • 3. Gerobak roda satu 
 • 4. Mesin pemotong kertas 


Baca Juga :: Alat berikut ini yang Prinsip Kerjanya menggunakan Assas Bidang Miring adalah ?

3. Pesawat Type Tiga 

Titik kuasa (TK) terdapat diantara titik tumpu (TT) serta titik beban (TB), contoh


 • 1. Pinset 
 • 2. Sekop 
 • 3. Penjepit es 
 • 4. Stapler 


2. Bidang Miring 

Bidang miring ialah satu permukaan datar yang mempunyai satu pojok, yang bukan pojok tegak lurus. Bidang Miring menolong kita untuk menaikan benda berat, contohnya kotak yang akan diangkut ke truk tentu memakai Bagian Miring dari papan.

3. Roda Berporon 

Roda berporos ialah pesawat sederhana yang berbentuk seperti lingkaran denagan poros pada bagian tengahnya. Contoh :


 • 1. Roda 
 • 2. Becak 
 • 3. Setir mobil 
 • 4. Katrol 

4. Katrol

Katrol ialah satu roda dengan sisi berongga di sepanjang sisinya untuk tempat tali.

Katrol di bedakan 4 tipe yakni 

 • 1. Katrol Masih 
 • 2. Katrol Bebas 
 • 3. Katrol Rangkap 
 • 4. Katrol Ganda 
1. Katrol Tetap

Katrol Tetap ialah katrol yang tidak berganti tempatnya(konsisten), contoh


 • 1. Tiang bendera 
 • 2. Sumur timba 
2. Katrol Bebas 

Katrol bebas ialah katrol yang berganti tempatnya jika digerakan, contoh


 • 1. Pelabuhan 
 • 2. Pabrik 


3.Katrol Rangkap

Katrol rangkap ialah katrol yang terbagi dalam lebih dari satu.

4. Katrol Ganda 

Katrol ganda ialah katrol yang terbagi dalam beberapa katrol

No comments for "Jenis-Jenis Pesawat Sederhana dan Penjelasannya Lengkap bersama Contoh dan Jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari"