Tahukah kamu apa Hukumnya Mengidolakan Seorang Non Muslim

Hukum Mengidolakan Non Muslim - sebagai manusia berakal sering kali kita mengagumi seseorang artis atau pesepak bola atau mengidolakan yang lainnya.
Mengidolakan non muslim menurut agama islam apa hukumnya

Dari kekaguman ini terkadang secara tidak langsung membuat kita mungkin ingin selalu mengikuti gaya kehidupan nya.

Mengidolakan seseorang mungkin biasanya tidak melihat atau memperhatikan dari segi keyakinan nya.


Bahkan tak jarang orang orang yang mengidolakan seseorang terkadang mendo'akan sang idola agar sehat selalu, padahal dalam hukum islam hanya diperbolehkan berdo'a dengan maksud agar orang tersebut (non muslim) mendapatkan hidayah.

Namun sebagai orang muslim mungkin banyak yang bertanya tanya?

Apa sih hukumnya mengidolakan seorang Non Muslim?


Hukum mengidolakan seorang non muslim dibagi menjadi 3 berdasarkan golongannya yaitu :

1. Boleh Mengidolakannya

Boleh mengidolakannya apabila hanya sebatas menyukainnya atas kepintaran, keahlian nya saja, tanpa menyangkut pautkan dengan agama yang di anutnya.

2. Makruh Apabila Mengidolakannya

Makruh apabila menggagumi segala apa yang ada pada diri orang tersebut, nqmun tidak membenarkan apa agama yang di anut nya (selain islam) sehingga tidak membawa diri sendiri masuk ke dalam golongan orang kafir.

3. Haram Apabila Mengidolakannya

Haram mengidolakan seseorang apabila megagumi secara fanatik, yang membenarkan semua yabg ada pads diri sang idola.

Mengikuti dan menyukai semua yang di lakukan sang idola, dan juga ikut mengakui agama yang telah di anutnya (selain Islam) sehingga membuat diri sendiri termasuk ke dalam golongan orang kafir.


Dari ke tiga bagian golongan di atas, ada baiknya kita tidak terlalu fanatik mengidolakan seorang non muslim. Sebisa kita membatasi diri untuk tidak terlalu membabi buta mengidolakan seorang non muslim.

Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan kafir, karena telah membenarkan semua yg dilakukan sang idola.

Agar tidak terpengaruh terhadap nilai nilai yang jauh dari ajaran islam karena terlalu kagum dengan sang idola yang non muslim maka ada baiknya kita harus melindungi diri kita sendiri.

Dengan cara meningkatkan iman kita setiap harinya, serta berpedoman kepada ajaran islam, yakni berpegang teguh kepada Al-Qur'an.

Note :


Semoga dengan adanya artikel ini membantu pembaca setia sobat mas ngguh yang sedang mencari tahu apa hukumnya apabila mengidolakan seorang non muslim, untuk itu ada baiknya kita selalu berserah diri kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan pahala yang berlimpah. Share apabila artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Nantikan artikel mengenai Seputar Islam lainnya hanya di www.sobatmasngguh.com

No comments for "Tahukah kamu apa Hukumnya Mengidolakan Seorang Non Muslim"